Art. 271. - Codul Muncii din 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) - REPUBLICARE

M.Of. 345

În vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 271
(1)Cererile referitoare la soluţionarea conflictelor de muncă se judecă în regim de urgenţă.
(2)Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 15 zile.
(21)Termenul de apel este de 10 zile de la data comunicării hotărârii.
(22)Hotărârile instanţei de fond sunt supuse numai apelului.

(3)Procedura de citare a părţilor se consideră legal îndeplinită dacă se realizează cu cel puţin 24 de ore înainte de termenul de judecată.