Art. 779. - Art. 779: Conţinutul contractului de fiducie - Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009) - Republicare

M.Of. 505

În vigoare
Versiune de la: 21 Aprilie 2023a.
Art. 779: Conţinutul contractului de fiducie
Contractul de fiducie trebuie să menţioneze, sub sancţiunea nulităţii absolute:
a)drepturile reale, drepturile de creanţă, garanţiile şi orice alte drepturi patrimoniale transferate;
b)durata transferului, care nu poate depăşi 33 de ani începând de la data încheierii sale;
c)identitatea constituitorului sau a constituitorilor;
d)identitatea fiduciarului sau a fiduciarilor;
e)identitatea beneficiarului sau a beneficiarilor ori cel puţin regulile care permit determinarea acestora;
f)scopul fiduciei şi întinderea puterilor de administrare şi de dispoziţie ale fiduciarului ori ale fiduciarilor.