colectiv, AFRASINEI Madalina, Noul Cod Civil comentat din 20-feb-2013, Hamangiu

Comentarii
Publicare: Noul Cod Civil comentat
Dată bază legală: 20 Februarie 2013
Autori:

Noul Cod Civil comentat din 20-feb-2013, Hamangiu

Autori:

Comentariu la articolul 1 din Noul Cod Civil

Comentariu

1.

În Codul civil din 1864 nu exista un text care să precizeze izvoarele dreptului civil. Acestea au reprezentat o creaţie a doctrinei şi practicii judiciare, valorificată în noul Cod civil.

2.

Noţiunea de izvor de drept civil are un sens formal şi un sens material. În sens formal, prin izvor de drept civil se înţelege forma specifică de exprimare a normelor juridice civile. În sens material, izvorul de drept civil reprezintă condiţiile materiale de existenţă care generează normele ramurii dreptului civil (O. Ungureanu, Drept civil. Introducere, ed. a 6-a, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2002, p. 30).

3.

Izvoarele formale ale dreptului civil sunt: legea, uzanţele şi principiile generale ale dreptului. Ele nu se află într-o poziţie de egalitate unul faţă de celelalte. Articolul 1 alin. (2) NCCle ierarhizează astfel: mai întâi se aplică legea; dacă nu există text de lege care să reglementeze o situaţie juridică, se aplică uzanţele; dacă situaţia...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact