GOLUB Sergiu, Fiducia. Părţile şi caracterele contractului de fiducie

Articole
Publicare: Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2017
Autor:
Tip: Doctrina

Fiducia. Părţile şi caracterele contractului de fiducie

Fiducia. Părţile şi caracterele contractului de fiducie

lect. univ. dr. Sergiu GOLUB

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

Abstract

Certain discussions related to the parties of the trust, but also to the fiduciary transaction have been carried out in previous articles. In the present study only particular aspects are to be highlighted. Also, considerations regarding the character of the trust will be presented as it results from the novelty conception of the Romanian legislator

Keywords: trust, legal operations (negotium), contract, parties, ad validitatem form, intuitu personae

Rezumat

Anumite discuţii legate de părţile contractului şi a operaţiunii de fiducie au fost purtate în cadrul articolelor anterioare. În cadrul acestui articol urmează a fi scoase în evidenţă doar anumite aspecte particulare. De asemenea vor fi expuse câteva consideraţii legate de caracterele contractului de fiducie aşa cum rezultă din concepţia inedită a legiuitorului român.

Cuvinte cheie:...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact