Art. 755. - Art. 755: Noţiune - Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009) - Republicare

M.Of. 505

În vigoare
Versiune de la: 21 Aprilie 2023a.
Art. 755: Noţiune
(1)Servitutea este sarcina care grevează un imobil, pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar.
(2)Utilitatea rezultă din destinaţia economică a fondului dominant sau constă într-o sporire a confortului acestuia.