ISPAS Petruta Elena, Dreptul de trecere şi servitutea de trecere - moduri de constituire. De la teorie la practică

Articole
Publicare: Pandectele Romane 4 din 2021
Autor:
Tip: Doctrina

Dreptul de trecere şi servitutea de trecere - moduri de constituire. De la teorie la practică

Dreptul de trecere şi servitutea de trecere - moduri de constituire. De la teorie la practică

Conf. univ. dr. Petruţa-Elena ISPAS

Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept

ABSTRACT

The provisions of the Romanian Civil Code adopted in the field of main real rights must be analyzed both from the perspective of regulation and from the perspective of the issues they may raise in practice. In this paper, we will try to approach the legal limit of the private property right - the right of way compared with the right of servitude - a dismemberment of the private property right.

Keywords: private property right, right of way, servitude, dismemberment of the private property right.

REZUMAT

Dispoziţiile Codului civil român adoptate în materia drepturilor reale principale trebuie analizate atât din perspectiva reglementării, cât şi din perspectiva problemelor pe care le pot ridica în practică. În prezenta lucrare, vom încerca să abordăm limita legală a dreptului de proprietate privată - dreptul...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact