Art. 754. - Art. 754: Alte dispoziţii aplicabile - Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009) - Republicare

M.Of. 505

În vigoare
Versiune de la: 21 Aprilie 2023a.
Art. 754: Alte dispoziţii aplicabile
Dispoziţiile prezentului capitol se completează, în mod corespunzător, cu cele privitoare la uzufruct.