Sentinta nr. RJ 39g255d99/2023 din 02-mar-2023, Judecatoria Panciu, rezolutiune contract (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 2 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Persoană fizică, Persoană fizică

Dosar nr. ####/275/2022

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ######

####

SENTINTA CIVILA Nr. ###/2023

Şedinţapublică de la 02 ###### 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ###### #####

Grefier ###### ######

Pe rol fiind pronunţarea cauzei civile privind pe reclamanta ###### ##### CNP############## cu domiciliul în #### ######## ######, sat. Mănăstirească, jud. ####### cu domiciliul procesual ales la cab ##. ##### ####### cu sediul în #### ##########, str. Înv. P. #######, nr. 13, jud. ####### în contradictoriu cu pârâţii ###### ##### CNP############## şi ###### ###### #### CNP##############, cu domiciliul în #### ######## ######, sat. Mănăstirească, #### #######, având ca obiect rezoluţiune contract.

Dezbaterile orale au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 16.02.2023 şi s-au consemnat în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa a amânat pronunţarea la data de 02.03.2023.

INSTANŢA: