Decizie nr. RJ 867d84dd8/2023 din 31-mar-2023, Tribunalul Brasov, obligatie de a face (Civil)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 31 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Persoană fizică vs Persoană fizică, Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:TBBRV:2023:004.######

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ######

SECŢIA I CIVILĂ

Dosar nr. #####/197/2020

DECIZIA CIVILĂ NR. ###/A

Şedinţapublică din data de 31.03.2023

Instanţa constituită din:

Preşedinte: ######## ######## #####

Judecător: ##### ####

Grefier: ##### ######

Pe rol se află soluţionarea apelului civil promovat de apelanţii-pârâţi Câmpenau ##### şi ######## #### în contradictoriu cu intimatul-reclamant ########## ####, împotriva sentinţei civile nr. ####/18.02.2022 pronunţată de Judecătoria ###### în dosarul civil nr. #####/197/2020, având ca obiect acţiune confesorie.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 17.03.2023, conform celor consemnate în încheierea de şedinţă de la acel termen de judecată, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul dispoziţiilor art. 396C.proc.civ., a amânat pronunţarea pentru data de...