Art. 545. - Art. 545: Bunurile divizibile şi bunurile indivizibile - Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009) - Republicare

M.Of. 505

În vigoare
Versiune de la: 21 Aprilie 2023
Art. 545: Bunurile divizibile şi bunurile indivizibile
(1)Bunurile sunt divizibile sau indivizibile.
(2)Bunurile care nu pot fi împărţite în natură fără a li se schimba destinaţia sunt bunuri indivizibile.
(3)Prin act juridic, un bun divizibil prin natura lui poate fi considerat indivizibil.