Art. v. - Ordonanță de urgență 42/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

M.Of. 459

În vigoare
Versiune de la: 2 Decembrie 2023
Art. V
Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 65-66, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.