Art. 6. - Legea 75/1996 privind stabilirea zilelor de sarbatoare legala in care nu se lucreaza

M.Of. 150

Ieşit din vigoare
Versiune de la: 18 Decembrie 2002
Art. 6
Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă H.C.M. nr. 1.739/1960 privind stabilirea zilelor nelucrătoare.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ION RAŢIU

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

VALER SUIAN