Art. 3. - Legea 75/1996 privind stabilirea zilelor de sarbatoare legala in care nu se lucreaza

M.Of. 150

Ieşit din vigoare
Versiune de la: 18 Decembrie 2002
Art. 3
Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale vor lua măsurile ce se impun pentru stabilirea unui program de lucru adecvat pentru unităţile sanitare şi cele de alimentaţie publică, în scopul asigurării asistenţei sanitare şi, respectiv, al aprovizionării populaţiei cu produse alimentare de strictă necesitate.