§ 9. - Decizia 184/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

M.Of. 666

În vigoare
Versiune de la: 20 Iulie 2023
5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că tehnica aleasă de către legiuitor, respectiv un cuantum fix al amenzii pentru aceeaşi faptă contravenţională, în dauna tehnicii de fixare a unei limite minime şi maxime a cuantumului amenzii, ignoră diferenţele obiective în care se pot afla subiecţii de drept sancţionaţi. Nu există deci posibilitatea organului statal de a ţine seama de varietatea de situaţii în care se pot afla cei care sunt pasibili de asemenea sancţiuni. Din acest motiv, cuantumul fix al amenzii este disproporţionat atunci când amenda se aplică unei societăţi lipsite de resurse consistente; în schimb, aceasta afectează foarte puţin societăţi puternice din punct de vedere financiar.