Capitolul iii - Contractul de ucenicie la locul de muncă - Codul Muncii din 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) - REPUBLICARE

M.Of. 345

În vigoare
Versiune de la: 18 Ianuarie 2024
CAPITOLUL III:Contractul de ucenicie la locul de muncă
Art. 208
(1)Ucenicia la locul de muncă se organizează în baza contractului de ucenicie.
(2)Contractul de ucenicie la locul de muncă este contractul individual de muncă de tip particular, în temeiul căruia:
a)angajatorul persoană juridică sau persoană fizică se obligă ca, în afara plăţii unui salariu, să asigure formarea profesională a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului său de activitate;
b)ucenicul se obligă să se formeze profesional şi să muncească în subordinea angajatorului respectiv.
(3)Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe durată determinată.
Art. 209
(1)Persoana încadrată în muncă în baza unui contract de ucenicie are statut de ucenic.
(2)Ucenicul beneficiază de dispoziţiile aplicabile celorlalţi salariaţi, în măsura în care ele nu sunt contrare celor specifice statutului său.
Art. 210
Organizarea, desfăşurarea şi controlul activităţii de ucenicie se reglementează prin lege specială.