Art. 210. - Codul Muncii din 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) - REPUBLICARE

M.Of. 345

În vigoare
Versiune de la: 1 Noiembrie 2023a.
Art. 210
Organizarea, desfăşurarea şi controlul activităţii de ucenicie se reglementează prin lege specială.