Art. 162. - Codul Muncii din 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) - REPUBLICARE

M.Of. 345

În vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 162
(1)Nivelurile salariale minime se stabilesc prin contractele colective de muncă aplicabile.
(2)Salariul individual se stabileşte prin negocieri individuale între angajator şi salariat.
(3)Sistemul de salarizare a personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau în majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale se stabileşte prin lege, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative.