Art. 140. - Art. 140: Temeiul strămutării - Codul de Procedura Civila din 2010 - Republicare

M.Of. 247

În vigoare
Versiune de la: 16 Octombrie 2023
Art. 140: Temeiul strămutării
(1)Strămutarea procesului poate fi cerută pentru motive de bănuială legitimă sau de siguranţă publică.
(2)Bănuiala se consideră legitimă în cazurile în care există îndoială cu privire la imparţialitatea judecătorilor din cauza circumstanţelor procesului, calităţii părţilor ori unor relaţii conflictuale locale.
(3)Constituie motiv de siguranţă publică împrejurările excepţionale care presupun că judecata procesului la instanţa competentă ar putea conduce la tulburarea ordinii publice.