Art. 513. - Art. 513: Caracterul legal al obligaţiei de întreţinere - Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009) - Republicare

M.Of. 505

În vigoare
Versiune de la: 21 Aprilie 2023
Art. 513: Caracterul legal al obligaţiei de întreţinere
Obligaţia de întreţinere există numai între persoanele prevăzute de lege. Ea se datorează numai dacă sunt întrunite condiţiile cerute de lege.