Art. 300. - Art. 300: Existenţa tutelei - Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009) - Republicare

M.Of. 505

În vigoare
Versiune de la: 21 Aprilie 2023
Art. 300: Existenţa tutelei
(1)Căsătoria încheiată între tutore şi persoana aflată sub ocrotirea sa este anulabilă.
(2)Anulabilitatea poate fi invocată numai de cel aflat sub ocrotire.