In cazul unei societati comerciale care, in prezent, este implicata in derularea unor contracte de achizitie publica, dar urmeaza sa faca obiectul unui proces de reorganizare, fie prin divizare, fie de transfer afacere/transfer intreprindere, se pot aplica prevederile art. 221 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016? De asemenea, se poate demonstra indeplinirea cerintei referitoare la experienta similara, in cazul participarii ulterioare la proceduri de atribuire de catre operatorul economic rezultat in urma divizarii/reorganizarii ?

Repertoar
Stare:  În vigoare
Autor răspuns: Agentia Nationala pentru Achizitii Publice
Dată răspuns: 6 Noiembrie 2023, stare legală neschimbată

ÎNTREBARE

În cazul unei societăţi comerciale care, în prezent, este implicată în derularea unor contracte de achiziţie publică, dar urmează să facă obiectul unui proces de reorganizare, fie prin divizare, fie de transfer afacere/transfer întreprindere, se pot aplica prevederile art. 221 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016?

De asemenea, se poate demonstra îndeplinirea cerinţei referitoare la experienţa similară, în cazul participării ulterioare la proceduri de atribuire de către operatorul economic rezultat în urma divizării/reorganizării ?

RĂSPUNS

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact