Ajustarea prin actualizare a preţului unui contract de achiziţie publică de lucrări

Răspunsuri Achiziţii Publice
Stare:  În vigoare
Autor răspuns: Ceparu & Irimia Consulting
Dată răspuns: 1 Noiembrie 2020, stare legală neschimbată

ÎNTREBARE

Preţul unui contract de achiziţie publică de lucrări poate fi actualizat atât în baza prevederilor art. 66 pct. 1 cât şi în baza prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare?

RĂSPUNS

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact