Art. 21. - Ghid de finantare din 2024 al campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024

M.Of. 258

În vigoare
Versiune de la: 26 Martie 2024
Art. 21
(1)Producerea şi difuzarea de materiale de propagandă electorală în alte condiţii decât cele prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de prezentul ghid sunt interzise.
(2)Partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, precum şi candidaţii independenţi nu pot produce materiale de propagandă electorală în regie proprie.
(3)În campania electorală, competitorilor electorali le este interzisă efectuarea de cheltuieli în legătură cu oferirea, darea sau distribuirea către alegători, în mod direct sau indirect, a măştilor, a dezinfectanţilor, a odorizantelor auto, a pixurilor, a cănilor, a ceasurilor, a tricourilor, a jachetelor, a gecilor, a impermeabilelor, a pelerinelor, a vestelor, a şepcilor, a căciulilor, a fularelor, a sacoşelor, a pungilor, a umbrelelor, a găleţilor, a brichetelor, a chibriturilor, a produselor alimentare, a produselor alcoolice, a ţigărilor şi a altor produse din tutun, a calendarelor bisericeşti şi a altor asemenea produse, precum şi a oricăror alte bunuri oferite cu scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat.