§ 4. - Decizia 62/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 134 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

M.Of. 740

În vigoare
Versiune de la: 11 August 2023
2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de înştiinţare este legal îndeplinită.