§ 4. - Decizia 363/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

M.Of. 775

În vigoare
Versiune de la: 28 August 2023
2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de înştiinţare este legal îndeplinită.