§ 31. - Decizia 363/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

M.Of. 775

În vigoare
Versiune de la: 28 August 2023
25. În ceea ce priveşte pretinsa contradicţie a textului legal criticat cu normele art. 1 alin. (5) din Constituţie, invocate sub aspectul exigenţelor de calitate a legii ce derivă din principiul calităţii legii, Curtea constată că, prin modalitatea de redactare, dispoziţiile art. 56 alin. (1) lit. h) din Codul muncii sunt suficient de clare, precise şi previzibile, fără a conduce la apariţia unor confuzii sau interpretări arbitrarii în practică. Acestea reglementează în mod expres un caz de încetare de drept a contractului de muncă, care îşi produce efectele ope legis, indiferent de voinţa părţilor contractante, angajatorul nefăcând altceva decât să aplice dispoziţiile art. 56 alin. (2) din acelaşi cod şi să îl constate în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea cazului de încetare de drept, prin emiterea unei decizii în acest sens, pe care o comunică în termen de 5 zile lucrătoare persoanei în cauză.