Art. 2. - Art. 2: Aplicabilitatea generală a Codului de procedură civilă - Codul de Procedura Civila din 2010 - Republicare

M.Of. 247

În vigoare
Versiune de la: 16 Octombrie 2023
Art. 2: Aplicabilitatea generală a Codului de procedură civilă
(1)Dispoziţiile prezentului cod constituie procedura de drept comun în materie civilă.
(2)De asemenea, dispoziţiile prezentului cod se aplică şi în alte materii, în măsura în care legile care le reglementează nu cuprind dispoziţii contrare.