Art. 856. - Art. 856: Deducerea remuneraţiei - Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009) - Republicare

M.Of. 505

În vigoare
Versiune de la: 21 Aprilie 2023a.
Art. 856: Deducerea remuneraţiei
(1)Administratorul poate deduce din soldul administrării remuneraţia care îi este datorată de beneficiar sau de fiduciar, în contul masei patrimoniale fiduciare, pentru activitatea sa.
(2)Administratorul are drept de retenţie asupra bunului administrat până la plata integrală a datoriei faţă de el.