Art. 770. - Art. 770: Cauzele de stingere a servituţilor - Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009) - Republicare

M.Of. 505

În vigoare
Versiune de la: 21 Aprilie 2023
Art. 770: Cauzele de stingere a servituţilor
(1)Servituţile se sting pe cale principală prin radierea lor din cartea funciară pentru una dintre următoarele cauze:
a)consolidarea, atunci când ambele fonduri ajung să aibă acelaşi proprietar;
b)renunţarea proprietarului fondului dominant;
c)ajungerea la termen;
d)răscumpărarea;
e)imposibilitatea definitivă de exercitare;
f)neuzul timp de 10 ani;
g)dispariţia oricărei utilităţi a acestora.
(2)Servitutea se stinge, de asemenea, prin exproprierea fondului aservit, dacă servitutea este contrară utilităţii publice căreia îi va fi afectat bunul expropriat.