Art. 705. - Art. 705: Acţiunea confesorie de uzufruct - Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009) - Republicare

M.Of. 505

În vigoare
Versiune de la: 21 Aprilie 2023a.
Art. 705: Acţiunea confesorie de uzufruct
Dispoziţiile art. 696 alin. (1) se aplică uzufructului în mod corespunzător.