Art. 698. - Art. 698: Cazurile de încetare a superficiei - Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009) - Republicare

M.Of. 505

În vigoare
Versiune de la: 21 Aprilie 2023
Art. 698: Cazurile de încetare a superficiei
Dreptul de superficie se stinge prin radierea din cartea funciară, pentru una dintre următoarele cauze:
a)la expirarea termenului;
b)prin consolidare, dacă terenul şi construcţia devin proprietatea aceleiaşi persoane;
c)prin pieirea construcţiei, dacă există stipulaţie expresă în acest sens;
d)în alte cazuri prevăzute de lege.