Art. 696. - Art. 696: Acţiunea confesorie de superficie - Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009) - Republicare

M.Of. 505

În vigoare
Versiune de la: 21 Aprilie 2023
Art. 696: Acţiunea confesorie de superficie
(1)Acţiunea confesorie de superficie poate fi intentată împotriva oricărei persoane care împiedică exercitarea dreptului, chiar şi a proprietarului terenului.
(2)Dreptul la acţiune este imprescriptibil.