Art. 684. - Art. 684: Desfiinţarea partajului - Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009) - Republicare

M.Of. 505

În vigoare
Versiune de la: 21 Aprilie 2023a.
Art. 684: Desfiinţarea partajului
(1)Partajul prin bună învoială poate fi desfiinţat pentru aceleaşi cauze ca şi contractele.
(2)Partajul făcut fără participarea tuturor coproprietarilor este lovit de nulitate absolută.
(3)Partajul este însă valabil chiar dacă nu cuprinde toate bunurile comune; pentru bunurile omise se poate face oricând un partaj suplimentar.