Art. 543. - Art. 543: Bunurile fungibile şi bunurile nefungibile - Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009) - Republicare

M.Of. 505

În vigoare
Versiune de la: 7 Martie 2024
Art. 543: Bunurile fungibile şi bunurile nefungibile
(1)Bunurile sunt fungibile sau nefungibile.
(2)Sunt fungibile bunurile determinabile după număr, măsură sau greutate, astfel încât pot fi înlocuite unele prin altele în executarea unei obligaţii.
(3)Prin act juridic, un bun fungibil prin natura sa poate fi considerat ca nefungibil.