Art. 452. - Art. 452: Principiile adopţiei - Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009) - Republicare

M.Of. 505

În vigoare
Versiune de la: 21 Aprilie 2023
Art. 452: Principiile adopţiei
Adopţia este supusă cumulativ următoarelor principii:
a)interesul superior al copilului;
b)necesitatea de a asigura creşterea şi educarea copilului într-un mediu familial;
c)continuitatea creşterii şi educării copilului, ţinându-se seama de originea sa etnică, lingvistică, religioasă şi culturală.
d)celeritatea în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopţiei.