Sentinta nr. RJ g8g427668/2023 din 06-mar-2023, Tribunalul Iasi, contestatie decizie de concediere (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 6 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Persoană fizică

Acesta este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBIAS:2023:001.######

Dosar nr. ####/99/2022

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ####

SECŢIA I CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. ###/2023

Şedinţapublică din data de 6 martie 2023

Instanţa constituită din:

P_________ # ###### #######

Asistent judiciar - ####### #####

Asistent judiciar - ######## #########

Grefier - ######-###### ########

Pe rol se află pronunţarea asupra acţiunii civile privind pe contestatorul ######## ####### ######### şi pe intimata ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE ### PRUT ######, având ca obiect contestaţie decizie de concediere .

Dezbaterile în cauză au avut loc în şedinţa publică din data de 13.02.2023, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, instanţa a amânat pronunţarea pentru data de 27.02.2023, când, din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea pentru astăzi 06.03.2023.

INSTANŢA,

Asupra cauzei de faţă, instanţa constată...