Sentinta nr. RJ g89edd374/2022 din 30-mar-2022, Tribunalul Arad, drepturi banesti (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 30 Martie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială, Societate comercială

ECLI:RO:TBARD:2022:016.######

R O M Â N I A

TRIBUNALUL #### OPERATOR #########

Secţia a III-a de C_________ administrativ şi fiscal,

litigii de muncă şi asigurări sociale

Dosar nr. ####/108/2021

SENTINŢA CIVILĂ NR. ###

Şedinţa publică din data de 30 martie 2022

Preşedinte: ####### ##### #######

Asistent Judiciar: ######## ###

Asistent Judiciar: ####### R____-####

Grefier: ######## ######

S-a luat în examinare acţiunea civilă formulată de reclamantul #### ###### ###### în contradictoriu cu pârâtele Compania Naţională de ### ###### ### SA şi Compania Naţională de ### ###### ### SA- Sucursala Regională CF #########, având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reprezentantul reclamantului, avocat ##### ####### din Baroul ####, lipsă fiind reprezentantul pârâtelor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care instanţa constată că...