Sentinta nr. RJ g89888g94/2022 din 24-feb-2022, Tribunalul Dolj, contestatie decizie de concediere (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 24 Februarie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:TBDLJ:2022:184.######

Dosar nr. ####/63/2021

R O M Â N I A

TRIBUNALUL D___

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA Nr. ###/2022

Şedinţa publică de la 24 Februarie 2022

Completul constituit din:

PREŞEDINTE ##### ####### ######

Asistent judiciar ####### ######## ########

Asistent judiciar ####### ###########

Grefier ######## ###### ########

Pe rol, soluţionarea cauzei Asigurări sociale privind cererea formulată de contestatorul SINDICATUL LIBER AL ARTIŞTILOR INSTRUMENTIŞTI DIN FILARMONICA "OLTENIA" C______ PENTRU ###### ###### în contradictoriu cu intimata FILARMONICA OLTENIA C______, având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

Dezbaterile şi susţinerile orale au avut loc în şedinţa publică din data de 10 Februarie 2022 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, pentru a da părţilor posibilitatea să depună concluzii scrise, a amânat pronunţarea...