Sentinta nr. RJ g87g2965g/2024 din 09-feb-2024, Judecatoria Cluj Napoca, consfiintire acord mediere (Minori si familie)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 9 Februarie 2024

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Persoană fizică vs

Cod ECLI ECLI:RO:JDCLJ:2024:001.######

Dosar nr. #####/211/2023

Prezentul document este supus reglementărilor aflate sub incidenţa Regulamentului U.E. 2016/679

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ####-######

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ###/2024

Şedinţapublică din data de 09.02.2024

Instanţa constituită din:

Preşedinte: ##### #####

Grefier: #####-######## ######

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe petenţii ########## ######, ########## ###### ######, având ca obiect consfinţire acord mediere.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 06.02.2024, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea pentru data de astăzi, 09.02.2024, când a hotărât următoarele:

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, sub nr. dosar indicat mai sus, petenţii...