Sentinta nr. RJ g86d825e8/2023 din 28-feb-2023, Judecatoria Toplita, contestatie la executare (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 28 Februarie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Persoană fizică vs Societate comercială

Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDTOP:2023:001.######

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA #######

Dosar nr. ###/326/2022

SENTINŢA CIVILĂ nr. ###

Şedinţapublică de la data de 28.02.2023

Instanţa constituită din:

P_________: ##### ###### ######

GREFIER: ####### ######

Pe rol, se află judecarea cauzei civile privind pe contestatorii ##### ####### şi ##### #######, în contradictoriu cu intimata ####### ####### SARL, având ca obiect contestaţie la executare DOSAR EXECUŢIONAL NR. 43/2020.

Se constată că dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 17.01.2023, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa a amânat pronunţarea pentru data de, 31.01.2023 şi 14.02.2023 când instanţa a amânat pronunţarea pentru data de azi 28.02.2023, când a hotărât următoarele.

INSTANŢA

Deliberând constată:

Prin contestaţia formulată la data de 19.04.2022, contestatorii contestatorii #####...