Sentinta nr. RJ g868765d7/2023 din 04-apr-2023, Tribunalul Bucuresti, pretentii (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 4 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială

ECLI:RO:TBBUC:2023:006.######

DOSAR NR.#####/3/2022

#######

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A VIII - A

CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE,

SENTINŢA CIVILĂ NR. ####

ŞEDINŢĂ ####### DIN: 04.04.2023

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PREŞEDINTE: ##### #### - ########

ASISTENT JUDICIAR: ### #####

ASISTENT JUDICIAR: ######### #####

GREFIER: ###### ######

Pe rol soluţionarea cererii formulată de reclamantul ###### #### ###### în contradictoriu cu pârâta #### ##### ######### SRL, având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă reclamantul prin avocat lipsind pârâta.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că la data de 03.03.2023 reclamantul a depus note scrise, după care,

Instanţa invocă din oficiu şi acordă cuvântul asupra excepţiei necompetenţei teritoriale.

Reclamantul prin avocat, lasă la aprecierea instanţei, susţinând că sediul social al pârâtei...