Sentinta nr. RJ g863eeg78/2023 din 21-iul-2023, Judecatoria Ramnicu Valcea, succesiune (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 21 Iulie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Persoană fizică, Persoană fizică

Dosar nr. ####/288/2023

Cod ECLI ECLI:RO:JDRMV:2023:002.######

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÂMNICU ###### - SECŢIA CIVILA

Operator de date cu caracter personal nr 4246

SENTINŢĂ nr. ####/2023

Şedinţadin camera de consiliu din data de 21 ##### 2023

Completul constituit din:

PREŞEDINTE ###### #######

Grefier ####### ####### ######

Pe rol pronunţarea în condiţiile art. 200 alin. (3) Cod Procedură Civilă asupra verificării îndeplinirii obligaţiilor privind completarea/modificarea cererii de chemare în judecată, privind pe petenta ############## #######, în cauza având ca obiect succesiune.

Se constată că dezbaterile au avut loc în şedinţa din camera de consiliu din data de 07 ##### 2023, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când, instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul dispoziţiilor art. 396 alin. 1 Cod Procedură Civilă, a amânat pronunţarea în cauză la data de...