Sentinta nr. RJ eede9g9g4/2022 din 15-feb-2022, Judecatoria Arad, uzufruct (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 15 Februarie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Persoană fizică

ECLI:RO:JDARD:2022:001.######

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA #### Operator 3208

SECŢIA CIVILĂ

DOSAR NR. ####/55/2021

SENTINŢA CIVILĂ NR. ###

Şedinţa publică din data de 15 februarie 2022

Preşedinte: ######-###### ########

Grefier: ###### Băşcărău

S-a luat în examinare acţiunea civilă formulată de reclamantul ###### ######### ###, în contradictoriu cu pârâtul ####### #######, având ca obiect radiere uzufruct şi pretenţii.

Mersul dezbaterilor şi susţinerile orale ale părţilor au fost consemnate prin încheierea de şedinţă din data de 01.02.2022, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când pentru motivele arătate s-a amânat pronunţarea pentru termenul din 15.02.2022.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la această instanţă la data de 20.05.2021, sub nr. ####/55/2021, reclamantul ###### ######### ### l-a chemat în judecată pe pârâtul ####### #######, solicitând stingerea dreptului...