Sentinta nr. RJ ee993884d/2022 din 22-dec-2022, Judecatoria Liesti, succesiune (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 22 Decembrie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:JDLIE:2022:001.######

Dosar nr. ###/838/2020

#######

JUDECĂTORIA LIEŞTI

Sentinţa civilă nr. ####

Şedinţa publică din data de

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ####### ##########

GREFIER: ####### ########

## rol soluţionarea cauzei civile ce are ca obiect succesiune, formulată de reclamanta ####### ####### #######, domiciliată în ###### ##########, sat Torceşti, ###### ###### ######## ###### A în contradictoriu cu pârâţii ####### ######, CNP #############, ####### ########, CNP #############, ####### ########, CNP #############, toţi domiciliaţi în ###### ##########, sat Torceşti, ##### ######.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 24.11.2022, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când, din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea cauzei pentru data de 08.12.2022 şi ulterior pentru data de...