Sentinta nr. RJ ee988379d/2022 din 22-dec-2022, Tribunalul Braila, drepturi banesti (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 22 Decembrie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială

Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBBRL:2022:019.######

Dosar nr. ###/113/2022

Codul operatorului de date personale:4481

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ######

SECŢIA I CIVILĂ

SENTINTA CIVILĂ NR.###

Şedinţapublică de la 22 decembrie 2022

Completul compus din:

PREŞEDINTE: ####### ##### ######

Asistenţi Judiciari: ####### #######

: ######## ########

Grefier: ##### ####

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile formulată de reclamantul ##### ###, CNP #############, domiciliat în ###### ######, sat Cazasu, ################# #####, ####### ######, în contradictoriu cu pârâta ## ######## ### cu sediul în ###### ######, ################ #####, ####### ######, având ca obiect drepturi băneşti.

Dezbaterile orale au avut loc în şedinţa publică din 23.11.2022 şi s-au consemnat în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa în temeiul dispoziţiilor art.396C.p.civ. a amânat pronunţarea la data de 08.12.2022, apoi la 20.12.2022...