Sentinta nr. RJ ee982gdee/2022 din 29-dec-2022, Judecatoria Ramnicu Sarat, constatare nulitate act juridic (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 29 Decembrie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:JDRMS:2022:001.######

Dosar nr. ####/287/2022

R O M Â N I A

########### ####### #####

CIVIL-PENAL

Sentinţa civilă nr.####

Şedinţapublică din 29.12.2022

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ######## #######

GREFIER: ###### ####### ######

Pe rol pronunţarea asupra cauzei civile ce are ca obiect „constatare nulitate act juridic", formulată de reclamanta ######### ###-#####, în contradictoriu cu pârâtul ######### ######.

########## judecătorească şi dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 07.12.2022, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta sentinţă, atunci când s-a amânat pronunţarea pentru datele de 15.12.2022 şi 29.12.2022.

INSTANŢA,

Deliberând asupra prezentei cauze, reţine următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată pe rolul Judecătoriei Râmnicu ##### la data de 24.05.2022, sub nr. ####/287/2022, reclamanta ######### ###-#####, în contradictoriu cu pârâtul...