Sentinta nr. RJ ee4g6625e/2022 din 20-ian-2022, Tribunalul Giurgiu, drepturi banesti (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 20 Ianuarie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Spital, Spital, Spital, Persoană fizică

document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBGRG:2022:011.######

Operator de date cu caracter personal nr.3727

Dosar nr. ####/122/2020

R O M Â N I A

TRIBUNALUL #######

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. ##/LM/AS

Şedinţa publică de la 20 Ianuarie 2022

Completul compus din:

PREŞEDINTE ###-##### #####

Asistent judiciar ###### ##########

Asistent judiciar ######## ####### ####

Grefier ######### ##########

Pe rol judecarea cauzei Litigii de muncă privind pe reclamant ######### ######## ###### şi pe pârât ##### ####### - ŞEF SERVICIU RUNOS - ######## ######## ## URGENŢĂ ####### - #### ### CAUZA, pârât #### ####### la locul de muncă ######## ######## ## ###, pârât ####### ####### la locul de muncă ### ####### - #### ### #, pârât ######## ######## ## URGENTA #######, având ca obiect, drepturi băneşti .

## apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns Reclamanta ######### ######## ###### -personal şi asisitată de avocat ###### ###### ######, cu delegaţie...