Sentinta nr. RJ ee3e4e4e6/2023 din 28-mar-2023, Curtea de Apel Bucuresti, litigiu privind achizitiile publice (Contencios administrativ si fiscal)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 28 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Institutie de Invatamant, Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:CABUC:2023:185.######

Dosar nr. ####/2/2022

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

SECŢIA A VIII-A C_________ ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ NR. ###

Şedinţapublică din data de 28 martie 2023

Curtea constituită din:

Preşedinte: ##### ###### #####

Grefier: ##### #######

Pe rol soluţionarea în contencios administrativ şi fiscal a cererii de chemare în judecată formulate de către reclamantul ########## ###, în contradictoriu cu pârâţii SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 şi ###### ########, având ca obiect „litigii de muncă".

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, în ordinea listei, părţile nu se prezintă.

Curtea dispune lăsarea cauzei la a doua strigare pentru a da posibilitatea părţilor să se prezinte, conform art. 119 alin. 4 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la a doua strigare a cauzei, părţile nu se...