Sentinta nr. RJ de48d4299/2022 din 10-feb-2022, Tribunalul Galati, evacuare (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 10 Februarie 2022

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs Societate comercială, Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:TBGLT:2022:014.######

Dosar nr. ###/324/2019

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ######

SECTIE I CIVILA

SENTINŢA CIVILA Nr. ###/2022

Şedinţa publică de la 10 Februarie 2022

Completul compus din:

PREŞEDINTE ##### #####

Grefier ######## ########

Pentru astăzi fiind amânată soluţionarea cauzei Civile privind pe reclamanta ###### SA ###### - PRIN ADMINISTRATOR ####### ######### şi pe pârâta SC ###### SRL ###### PRIN ADMIN. ######## SALINA 2000 SPRL, având ca obiect evacuare.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 21.01.2022, când Tribunalul, având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea succesiv la data de 3.02.2022 şi ulterior la data de 10.02.2022.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr.########## ianuarie 2019 la Judecătoria ######, ####### ######, reclamanta ###### SA ###### a solicitat în contradictoriu cu pârâta ###### SRL ######,...