Sentinta nr. RJ de463dg45/2022 din 28-ian-2022, Tribunalul Dolj, contestatie decizie de sanctionare (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 28 Ianuarie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială, Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:TBDLJ:2022:184.######

Dosar nr. ####/63/2021

R O M Â N I A

TRIBUNALUL D___

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA Nr. ###/2022

Şedinţa publică de la 28 Ianuarie 2022

Completul compus din:

PREŞEDINTE ######## ####

Asistent judiciar ####### ######## ########

Asistent judiciar ####### ####### ###########

Grefier ###### ####### ####

Pe rol judecarea cauzei Litigii de muncă privind cererea formulată de contestatorul ####### ##### în contradictoriu cu pârâţii ANCPI, DIRECTORUL GENERAL AL ANCPI, având ca obiect contestaţie decizie de sancţionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns contestatorul, personal şi asistat de avocat Soreaţă #####, lipsă fiind pârâţii.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care a învederat instanţei că au fost depuse înscrisurile solicitate OCPI D___.

Instanţa procedează la identificarea contestatorului.

Se comunică un...